סקירות מוצרים

חגורת ווג’ר

כדאי לקנות חגורת Woojer ? השימוש ברצועת Woojer שמח מאוד מהפעולה שלה, מאז העדכון קושחה