רוצים לעשות צילום מסך בקלות בזמן משחק?

לחיצה על הOculus Button + Trigger בשלט ימין (תמונה בתגובות), תקח צילום מסך מיידי של התמונה במשקפת ללא הצורך בכניסה לתפריט.