מדריכים

LoginVR נולדה מהקהילה ועבור הקהילה.

מטרתנו הינה להנגיש את הטכנולוגיה לאוכלוסייה בארץ.